Dnes je 01.04.2023, meniny má Hugo.   

 

 

 

VZN rok 2023

 1/2023     Účinnosť od: 01.04.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 2/2023     Účinnosť od: 10.03.2023
Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo    VZN - 03/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

 

 3/2023     Účinnosť od: 10.03.2023
Všeobecne záväzné nariadenie
o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

Súbory na stiahnutie

vzn-01_2023_-o_poskytovani-socialnych-sluzieb PDF - dokument 242.23 kB B

vzn_02_2023_dodatok-c.2-k-vzn-03-2021- PDF - dokument 201.31 kB B

vzn_03_2023_o_jpnd PDF - dokument 265.92 kB B