Dnes je 24.05.2019, meniny má Ela.   

 

 

 

VZN rok 2019

 1/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 

 2/2019    Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna - Trhový poriadok príležitostných trhov

 

 3/2019    Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno

 

 4/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

 

 5/2019      Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta