Dnes je 01.02.2023, meniny má Tatiana.   

 

 

 

VZN rok 2019

 1/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 

 2/2019    Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna - Trhový poriadok príležitostných trhov

 

 3/2019    Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno

 

 4/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

 

 5/2019      Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta

 

 6/2019      Účinnosť od: 6.6.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017 a v VZN-4/2018

 

 8/2019     Účinnosť od: 12.7.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o používaní pyrotechnických výrobkov

 

 9/2019      Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 12/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

 

 10/2019      Účinnosť od: 12.7.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 2/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov

 

 11/2019      Účinnosť od: 12.7.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

 

 18/2019     Účinnosť od: 01.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezna

 

 19/2019     Účinnosť od: 01.01.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2018 o verejnom poriadku mesta Brezna

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2019 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno PDF - dokument 245.14 kB B

vzn_02_2019 Trhový poriadok príležitostných trhov zip 6.63 MB B

vzn_03_2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno PDF - dokument 251.89 kB B

vzn_04_2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta PDF - dokument 261.90 kB B

vzn_05_2019_o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta PDF - dokument 264.15 kB B

vzn_08_2019 o používaní pyrotechnických výrobkov PDF - dokument 326.41 kB B

vzn_09_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 12/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno PDF - dokument 241.63 kB B

vzn_10_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 2/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov PDF - dokument 239.69 kB B

vzn_11_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno PDF - dokument 239.85 kB B

vzn_18_2019-o-parkovani-motorovych-vozidiel zip 4.20 MB B

vzn_19_2019-doplnok-o-verejnom-poriadku PDF - dokument 512.94 kB B