Dnes je 01.02.2023, meniny má Tatiana.   

 

 

 

VZN rok 2012

Zoznam platných VZN

 4/2012     Účinnosť od: 15.6.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta číslo VZN - 04/2012

 

 9/2012     Účinnosť od: 15.6.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zásadách činností: stavebných úprav a činností v urbanistických okrskoch, umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení, umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Brezna pre výkon dokumentácie UPN mesta Brezno číslo VZN - 09/2012