Dnes je 14.04.2024, meniny má Justína.   

 

 

 

VZN rok 2012

Zoznam platných VZN

9/2012     Účinnosť od: 15.6.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zásadách činností: stavebných úprav a činností v urbanistických okrskoch, umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení, umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Brezna pre výkon dokumentácie UPN mesta Brezno číslo VZN - 09/2012