Dnes je 24.01.2018, meniny má Timotej.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

VZN rok 2014

Zoznam platných VZN

 1/2014      Účinnosť od: 7.4.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 01/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

 2/2014      Účinnosť od: 7.4.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp, číslo VZN - 02/2014

 3/2014      Účinnosť od: 16.9.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov, číslo VZN -03/2014

 4/2014      Účinnosť od: 16.9.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN 8/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, číslo VZN - 04/2014


 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2014 PDF - dokument 44.16 kB

vzn_02_2014 PDF - dokument 78.53 kB

vzn_03_2014 PDF - dokument 84.65 kB

vzn_04_2014 PDF - dokument 43.26 kB