Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub.   

 

 

 

VZN rok 2014

Zoznam platných VZN

 

 2/2014      Účinnosť od: 7.4.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp, číslo VZN - 02/2014

 

 

 4/2014      Účinnosť od: 16.9.2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN 8/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, číslo VZN - 04/2014