Dnes je 06.10.2022, meniny má Natália.   

 

 

 

VZN rok 2022

 1/2022     Účinnosť od: 15.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo    VZN - 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 2/2022     Účinnosť od: 11.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2022

 

 3/2022     Účinnosť od: 01.07.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

 

 

 4/2022     Účinnosť od: 15.07.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017, VZN – 04/2018 a VZN 06/2019

 

 

Súbory na stiahnutie