Dnes je 25.06.2022, meniny má Tadeáš.   

 

 

 

VZN rok 2022

 1/2022     Účinnosť od: 15.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo    VZN - 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 2/2022     Účinnosť od: 11.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2022

Súbory na stiahnutie