Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub.   

 

 

 

VZN rok 2010 a staršie

Zoznam platných VZN

 

 65/2001    Účinnosť od: 1.1.2002

Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna


 95/2004    Účinnosť od: 29.3.2004
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - zmeny a doplnky I.

 

 101/2004   Účinnosť od: 30.7.2004
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - zmeny a doplnky II.

 

 106/2004   Účinnosť od: 30.7.2004
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 106/2004 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Brezna

 

 3/2005     Účinnosť od: 19.3.2005
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - zmeny a doplnky III.

 

 10/2005     Účinnosť od: 1.12.2005
VZN 
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

 

1/2007     Účinnosť od: 27.4.2007
VZN o používaní symbolov

 

 3/2008     Účinnosť od: 25.9.2008
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/2004 ZÁSADY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA č. VZN - 03/2008

 

 7/2008     Účinnosť od: 12.9.2008
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - ZMENY A DOPLNKY VIII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065 č. VZN - 07/2008


 1/2009   Účinnosť od: 1.3.2009
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately č. VZN-08/2007

 

 5/2009      Účinnosť od: 25.6.2009
VZN č. VZN 05/2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno -Zmeny a doplnky IX, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 065 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno

 

 7/2009     Účinnosť od: 1.1.2010
VZN č. VZN - 07/2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno -Zmeny a doplnky X, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 065 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno

 

 

Súbory na stiahnutie

2005_10_vzn-o-urceni-nazvov-ulic PDF - dokument 89.48 kB B

vzn_01_2007 o používaní symbolov PDF - dokument 258.81 kB B

vzn_01_2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN-08/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately PDF - dokument 48.89 kB B

vzn_03_2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - zmeny a doplnky III. PDF - dokument 197.04 kB B

vzn_03_2008 zmeny a doplnenie VZN 106/2004 ZÁSADY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA PDF - dokument 151.73 kB B

vzn_05_2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno -Zmeny a doplnky IX, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 065 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno PDF - dokument 77.27 kB B

vzn_05_2009_priloha_1 PDF - dokument 1.66 MB B

vzn_05_2009_priloha_2 PDF - dokument 58.46 kB B

vzn_07_2008 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - ZMENY A DOPLNKY VIII PDF - dokument 157.41 kB B

vzn_07_2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno -Zmeny a doplnky X, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 065 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno PDF - dokument 141.06 kB B

vzn_101_2004 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Brezna PDF - dokument 168.22 kB B

vzn_106_2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - zmeny a doplnky I. PDF - dokument 225.23 kB B

vzn_10_2005 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno PDF - dokument 139.91 kB B

vzn_65_2001 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna PDF - dokument 173.44 kB B

vzn_95_2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - zmeny a doplnky II. PDF - dokument 237.17 kB B