Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

VZN rok 2015

Zoznam platných VZN

 2/2015     Účinnosť od: 10.3.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-13/2012

 

 4/2015     Účinnosť od: 21.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území mesta Brezno

 

 5/2015     Účinnosť od: 25.5.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

 

 6/2015     Účinnosť od: 30.7.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 18/1991 o zriadení mestskej polície

 

 8/2015     Účinnosť od: 12.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK NA ÚZEMÍ MESTA BREZNO

 

 13/2015     Účinnosť od: 20.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna, číslo VZN-13/2015

 

 15/2015     Účinnosť od: 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroj

 

 19/2015     Účinnosť od: 30.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta brezna  - ZMENY A DOPLNKY XI. ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065 na území mesta Brezna

 

 20/2015     Účinnosť od: 30.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno