Dnes je 24.01.2018, meniny má Timotej.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

VZN rok 2015

Zoznam platných VZN

 2/2015     Účinnosť od: 10.3.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-13/2012

 4/2015     Účinnosť od: 21.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území mesta Brezno

 5/2015     Účinnosť od: 25.5.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

 6/2015     Účinnosť od: 30.7.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 18/1991 o zriadení mestskej polície

 7/2015     Účinnosť od: 1.9.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení VZN – 11/2012 a VZN – 16/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 8/2015     Účinnosť od: 12.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK NA ÚZEMÍ MESTA BREZNO

 9/2015     Účinnosť od: 12.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna „POŽIARNY PORIADOK MESTA BREZNA“

 10/2015     Účinnosť od: 12.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta , v znení VZN č.17/2012

 11/2015     Účinnosť od: 12.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení Všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN-01/2014

 12/2015     Účinnosť od: 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno, číslo VZN-12/2015

 13/2015     Účinnosť od: 20.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna, číslo VZN-13/2015

 14/2015     Účinnosť od: 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 15/2015     Účinnosť od: 1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroj

 19/2015     Účinnosť od: 30.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta brezna  - ZMENY A DOPLNKY XI. ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065 na území mesta Brezna

 20/2015     Účinnosť od: 30.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno

 

Súbory na stiahnutie

vzn_02_2015 PDF - dokument 42.72 kB

vzn_04_2015 zip 112.80 kB

vzn_05_2015 zip 95.76 kB

vzn_06_2015 PDF - dokument 40.60 kB

vzn_07_2015 PDF - dokument 43.90 kB

vzn_08_2015 zip 171.97 kB

vzn_09_2015 zip 80.71 kB

vzn_10_2015 PDF - dokument 43.69 kB

vzn_11_2015 PDF - dokument 43.86 kB

vzn_12_2015 PDF - dokument 44.25 kB

vzn_13_2015 PDF - dokument 41.76 kB

vzn_14_2015 PDF - dokument 55.93 kB

vzn_14_2015_priloha_c_1 PDF - dokument 22.40 kB

vzn_15_2015 PDF - dokument 72.35 kB

vzn_19_2015 PDF - dokument 126.78 kB

vzn_20_2015 PDF - dokument 60.08 kB