Dnes je 14.04.2024, meniny má Justína.   

 

 

 

VZN rok 2021

 1/2021     Účinnosť od: 08.03.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016,  VZN - 07/2017 a VZN 03/2020

 

 3/2021     Účinnosť od: 01.07.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

 

 5/2021     Účinnosť od: 01.01.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2022

 

 7/2021     Účinnosť od: 08.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna ktorým sa určujú spádové materské školy a školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno

 

 8/2021     Účinnosť od: 08.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č. 10/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

 

Súbory na stiahnutie

vzn-01-2021-doplnok-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk zip 40.54 kB B

vzn-03-2021-zps-a-ds PDF - dokument 366.56 kB B

vzn-05-2021-o-obmedzeni-hazardnych-hier PDF - dokument 252.68 kB B

vzn-07-2021-skolske-obvody PDF - dokument 349.12 kB B

vzn-08-2021-doplnok-verejny-poriadok PDF - dokument 332.82 kB B