Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

 

 

 

VZN rok 2021

 1/2021     Účinnosť od: 08.03.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016,  VZN - 07/2017 a VZN 03/2020

 

 2/2021     Účinnosť od: 08.03.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo  VZN -  6/2020  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

 3/2021     Účinnosť od: 01.07.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

 

 8/2021     Účinnosť od: 04.07.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna
o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - zmeny a doplnky XIV. ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna

 

 

Súbory na stiahnutie

vzn-01-2021-doplnok-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk zip 40.54 kB B

vzn-02-2021-uhrada-nakladov-skoly PDF - dokument 332.70 kB B

vzn-03-2021-zps-a-ds PDF - dokument 366.56 kB B

vzn-08-2020-zmena-a-doplnky zip 22.01 MB B