Dnes je 21.04.2021, meniny má Ervín.   

 

 

 

VZN rok 2021

 1/2021     Účinnosť od: 08.03.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016,  VZN - 07/2017 a VZN 03/2020

 

 2/2021     Účinnosť od: 08.03.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo  VZN -  6/2020  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

Súbory na stiahnutie