Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

VZN archív

Súbory na stiahnutie

vzn_03_2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov PDF - dokument 84.65 kB B

vzn_05_2017 zmena a doplnenie VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov PDF - dokument 247.59 kB B

vzn_09_2015 POŽIARNY PORIADOK MESTA BREZNA 80.71 kB B

1991_18_vzn_o-obecnej_policii PDF - dokument 4.21 MB B

1993_06_vzn-o-cene-pitnej-vody-v-podkorenovej PDF - dokument 140.32 kB B

1994_09_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-mv PDF - dokument 214.35 kB B

1998_02_vzn-o-podmienkach-chovu-zvierat PDF - dokument 80.36 kB B

1998_04_vzn-trhovy-poriadok- PDF - dokument 311.17 kB B

1998_04_vzn-trhovy-poriadok_zmeny-a-doplnky-c.-1 PDF - dokument 108.50 kB B

1998_06_vzn-o-pohrebiskach PDF - dokument 88.69 kB B

1999_50_vzn-o-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia PDF - dokument 58.85 kB B

2000_54_vzn-dopravny-system PDF - dokument 80.04 kB B

2000_55_vzn-o-verejnom-poriadku PDF - dokument 139.62 kB B

2001_25_vzn-o-prevode-bytov-a-nebytovych-priestorov PDF - dokument 209.84 kB B

2001_58_vzn-o-reklamnej-cinnosti PDF - dokument 81.57 kB B

2001_61_vzn-o-prevadzkovej-dobe PDF - dokument 186.21 kB B

2001_62_vzn-o-nakladani-s-tko PDF - dokument 121.00 kB B

2002_66_vzn-poziarny-poriadok PDF - dokument 330.23 kB B

2002_75_vzn-o-chove-psov PDF - dokument 180.05 kB B

2003_76_vzn-o-uhradach-za-sluzby-mesta PDF - dokument 90.60 kB B

2003_78_vzn-o-sadovnickej-cinnosti PDF - dokument 205.85 kB B

2003_86_vzn-o-kontrole-vykonavanej-samospravoou PDF - dokument 214.80 kB B

2003_87_vzn-o-staznostiach PDF - dokument 327.20 kB B

2003_92_vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe PDF - dokument 205.14 kB B

2003_92_vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe_doplnok-c.1 PDF - dokument 139.60 kB B

2003_93_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 189.02 kB B

2004_100_vzn-zasady-hospodarenia PDF - dokument 311.67 kB B

2004_100_vzn-zasady-hospodarenia_dodatok-c.1 PDF - dokument 117.31 kB B

2004_102_vzn-o-vybavovani-peticii PDF - dokument 160.68 kB B

2004_103_vzn-o-daniach PDF - dokument 454.03 kB B

2004_104_vzn-o-nakladani-s-tko PDF - dokument 243.28 kB B

2004_104_vzn-o-nakladani-s-tko_doplnok-1 PDF - dokument 130.18 kB B

2004_105_vzn-o-poskytovani-dotacii zip 29.82 kB B

2004_94_vzn-o-nakladani-s-pitnou-vodou PDF - dokument 158.04 kB B

2004_97_vzn-o-deratizacii PDF - dokument 172.72 kB B

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch PDF - dokument 160.76 kB B

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.-1 PDF - dokument 133.24 kB B

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.-3 PDF - dokument 129.45 kB B

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.2 PDF - dokument 126.75 kB B

2004_vzn-o-parkovani PDF - dokument 214.36 kB B

2005_01_vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom PDF - dokument 333.36 kB B

2005_02_vzn_zasady_kontrolnej_cinnosti PDF - dokument 216.85 kB B

2005_04_vzn-poziarny-poriadok-mesta PDF - dokument 362.14 kB B

2005_05_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-omv PDF - dokument 275.65 kB B

2005_06_vzn-o-podmienkach-podnikania PDF - dokument 191.87 kB B

2005_07_vzn-o-podmienkach-chovania-psov PDF - dokument 291.40 kB B

2005_07_vzn-o-podmienkach-drzania-psov PDF - dokument 249.80 kB B

2005_08_vzn-o-pouzivani-pyrotechniky PDF - dokument 188.06 kB B

2005_08_vzn_pyrotechnika PDF - dokument 190.92 kB B

2005_11_vzn-o-dani-za-tko-a-dso PDF - dokument 423.24 kB B

2005_12_vzn-o-nakladani-s-majetkom-mesta PDF - dokument 179.06 kB B

2006_01_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-mv PDF - dokument 324.37 kB B

2006_02_vzn-o-predvolebnej-kampani_volba-do-nrsr PDF - dokument 173.02 kB B

2006_04_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska PDF - dokument 435.17 kB B

2007_02_vzn-o-urceni-skolskych-obvodov PDF - dokument 266.36 kB B

2007_03_vzn-o-postupe-pri-vybavovani-staznosti zip 75.42 kB B

2007_04_vzn-o-poskytovani-sluzieb-v-zss PDF - dokument 349.41 kB B

2007_05_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 291.92 kB B

2007_06_vzn-o-poplatku-za-tko PDF - dokument 296.55 kB B

2007_07_vzn-o-dani-za-psa PDF - dokument 392.13 kB B

2007_07_vzn-o-dani-za-psa_doplnok-1 PDF - dokument 245.01 kB B

2007_09_vzn-o-stati-parkovani... PDF - dokument 417.78 kB B

2008_01_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 320.77 kB B

2008_02_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 351.96 kB B

2008_04_vzn-o-regulacii-skodcov PDF - dokument 313.65 kB B

2008_05_vzn-o-nakladani-s-tko zip 160.56 kB B

2008_06_vzn-trhovy-poriadok PDF - dokument 331.99 kB B

2008_08_vzn-o-nakladani-s-vodou_doplnok PDF - dokument 277.40 kB B

2008_09_vzn-o-zapise-na-povinnu-skolsku-dochadzku PDF - dokument 289.02 kB B

2008_10_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska_doplnok-c.-1 PDF - dokument 260.97 kB B

2008_11_vzn-o-reklame PDF - dokument 389.81 kB B

2008_12_vzn-o-odtahovani-motorovych-vozidiel PDF - dokument 421.04 kB B

2008_13_vzn-trhovy-poriadok-trhoviska-na-csa- PDF - dokument 283.63 kB B

2008_14_vzn-o-dani-za-psa-za-uzivanie-priestranstva PDF - dokument 349.83 kB B

2008_15_vzn--komunalny-odpad PDF - dokument 346.04 kB B

2008_16_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 309.29 kB B

2008_17_vzn-opatrovatelska-sluzba PDF - dokument 252.28 kB B

2009_02-vzn-o-predvolebnej-kampani PDF - dokument 271.48 kB B

2009_03_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb PDF - dokument 324.54 kB B

2009_04_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 288.29 kB B

2009_06_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 267.26 kB B

2009_08_vzn-o-miestnom-poplatku-za-tko PDF - dokument 328.58 kB B

2009_09_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 309.43 kB B

2009_10_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb_doplnok-c.-1 PDF - dokument 268.32 kB B

2009_11_vzn_dotacie-skoly PDF - dokument 298.42 kB B

2009_12_vzn-prispevky-pre-skoly_doplnok PDF - dokument 254.58 kB B

2009_13_vzn-o-odtahovani-motorovych-vozidiel_doplnok-c.-1 PDF - dokument 263.66 kB B

2010_01_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 330.85 kB B

2010_02_vzn-o-podmienkach-prevadzkovania-malych-zdrojov-znecistovania PDF - dokument 389.00 kB B

2010_05_vzn-o-volebnej-kampani PDF - dokument 280.69 kB B

2010_06_vzn-cintorinsky-poriadok_ddoplnok-c.-2 zip 65.75 kB B

2010_07_vzn_dotacie_na_skoly_na_2011 PDF - dokument 298.07 kB B

2010_08_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb_doplnok-c.-2 PDF - dokument 255.25 kB B

2010_09_vzn-o-podmienkach-prevadzkovania-malych-zdrojov-znecistovania_doplnok-c.-1 PDF - dokument 264.36 kB B

2011_01_vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-skoly_doplnok-1 PDF - dokument 269.78 kB B

2011_02_vzn-o-vyske-mesacneho-prispevku-na-uhradu-nakladov-v-skolach_doplnok-2 PDF - dokument 254.30 kB B

2011_03_vzn_o_urceni_dotacie_skol_a_skolskych-_zariadeni_doplnok_2 PDF - dokument 271.84 kB B

2011_05_vzn_o_regulacii_skodcov PDF - dokument 61.12 kB B

2011_06_vzn-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky PDF - dokument 291.53 kB B

2011_06_vzn-o-vybavovani_peticii_zrusene-bez-nahrady PDF - dokument 263.77 kB B

2011_07_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 291.49 kB B

2011_13_vzn-o-dani-za-psa-za-uzivanie-priestranstva PDF - dokument 271.71 kB B

2011_14_vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-skoly PDF - dokument 308.51 kB B

2011_16_vzn-o-dani-za-ubytovanie PDF - dokument 281.13 kB B

2011_4__vzn_dodatokc_3_k_vzn_106_2004 PDF - dokument 238.86 kB B

2012_01_vzn-o-podmienkach-predaja-vyrobkov-na-trhovych-miestach PDF - dokument 312.65 kB B

2012_01_vzn_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_na_trhovych_miestach PDF - dokument 64.83 kB B

2012_02_vzn-o-vyske-prispevku-na-uhradu-nakladov-v-skolach PDF - dokument 292.70 kB B

2012_03_vzn-o-verejnom-poriadku PDF - dokument 358.11 kB B

2012_05_vzn_o_poskytovani_socialnych_sluzieb PDF - dokument 76.63 kB B

2012_06_vzn_o_odtahovani_motorovych_vozidiel_vyhradenom_parkovani zip 352.23 kB B

2012_07_vzn-o-ochrane-verejnej-zelene zip 65.26 kB B

2012_10_vzn-o-ochrane-ovzdusia PDF - dokument 415.09 kB B

2012_11_vzn_o_poskytovani_socialnych_sluzieb_doplnok_1_k_vzn_05_2012 PDF - dokument 42.74 kB B

2012_12_vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady PDF - dokument 301.04 kB B

2012_13_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-psa-automaty PDF - dokument 322.14 kB B

2012_14_vzn-o-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-a--dani-za-ubytovanie PDF - dokument 301.49 kB B

2012_15_vzn-financne-prostriedky-na-ziaka-na-rok-2013 PDF - dokument 208.45 kB B

2012_16_vzn_poskytovanie_socialnych_sluzieb PDF - dokument 44.81 kB B

2012_17_vzn_o_odtahovani_motorovych_vozidiel PDF - dokument 43.25 kB B

2013_01_vzn_o_vyske_prispevku_na_uhradu_nakladov_v_skolach PDF - dokument 63.79 kB B

2013_02_vzn_o_kontrole_vykonavanej_mestskou_samospravou PDF - dokument 42.59 kB B

2013_03_vzn_trhovy-poriadok zip 3.14 MB B

2013_04_vzn_o_dotaciach zip 46.17 kB B

2013_05_vzn_trhovy_poriadok_doplnok PDF - dokument 268.35 kB B

2013_06_vzn_o_verejnom_poriadku PDF - dokument 91.53 kB B

2013_07_vzn_o_vyhradeni_miest_na_vylepovanie_plagatov PDF - dokument 279.55 kB B

2013_09_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_12_2012 PDF - dokument 274.32 kB B

2013_11_vzn_trhovy_poriadok_prilezitostnych_trhov zip 108.15 kB B

2014_01_vzn-o-verejnom-poriadku-na-uzemi-mesta-brezna PDF - dokument 44.16 kB B

2015_01_vzn_urcenie_vysky_fp_na_skoly_na_rok_2015 PDF - dokument 305.76 kB B

2015_07_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb PDF - dokument 43.90 kB B

2015_10_vzn_o_odtahovani_motorovych_vozidiel PDF - dokument 43.69 kB B

2015_11_vzn-o-verejnom-poriadku-na-uzemi-mesta-brezna PDF - dokument 43.86 kB B

2015_16_vzn_dan_za_verejne_priestranstvo PDF - dokument 302.38 kB B

2015_17_vzn_komunalny_odpad PDF - dokument 309.30 kB B

2015_18_vzn_dotacie_na_skoly_rok_2016 PDF - dokument 306.77 kB B

2016_06_vzn_o_poskytovani_dotacii_z__rozpoctu_mesta_brezno zip 1.49 MB B

2016_07_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_06_2016_o_dotaciach.doc PDF - dokument 237.92 kB B

2016_11_vzn_o_prevadzke_umeleckej_skoly PDF - dokument 427.92 kB B

2017_03_vzn_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_mesta PDF - dokument 237.97 kB B

2017_06_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb PDF - dokument 249.35 kB B

2022_01_vzn_dodatok-c.1-k-vzn-09-2018-uhrada-za-ss_1 PDF - dokument 163.75 kB B

2022_02_vzn_financne-prostriedky-na-rok-20221 PDF - dokument 232.77 kB B

2022_04_vzn_doplnok_prispevok_pri-_narodeni_dietata1 PDF - dokument 250.95 kB B

2022_14_doplnok__vzn_04_2012 PDF - dokument 107.75 kB B

vzn-01-2021-doplnok-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk zip 40.54 kB B

vzn-01-2021-doplnok-prevadzkovy-poriadok-pohrebisk 40.54 kB B

vzn-02-2021-uhrada-nakladov-skoly1 PDF - dokument 332.70 kB B

vzn-04-2021-o-nakladani-s-ko-doplnok-brko PDF - dokument 252.28 kB B

vzn-05-2020-verejne-priestranstvo1 PDF - dokument 329.25 kB B

vzn-06-2020-uhrada-nakladov-v-skolach1 PDF - dokument 307.59 kB B

vzn-06-2021-uhrada-nakladov-skoly1 PDF - dokument 353.24 kB B

vzn-09-2020-dodatok-vzn-09_20181 PDF - dokument 249.06 kB B

vzn-09-2021_dotacie_na_skoly1 PDF - dokument 285.63 kB B

vzn-09_2023_dodatok_1_jpnd_2023 PDF - dokument 792.49 kB B

vzn-10-2020-dotacie PDF - dokument 515.97 kB B

vzn-11-2020-verejne-priestranstvo-doplnok1 PDF - dokument 413.06 kB B

vzn-12-2020-o-vyske-fp-na-mzdy-a-prevadzku-ziaka PDF - dokument 265.95 kB B

vzn-13-2019-o-hazardnych-hrach-na-uzemi-mesta-brezno PDF - dokument 260.49 kB B

vzn-13-2020-ktore-meni-vzn-17-2019-ko1 PDF - dokument 245.73 kB B

vzn-15-2020-ktore-meni-vzn-20-2019-dzn1 PDF - dokument 248.68 kB B

vzn-16-2019-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov PDF - dokument 181.74 kB B

vzn-17-2020-dodatok-c-1-k-vzn-05-2018 PDF - dokument 258.22 kB B

vzn-18-2020-dodatok-c-2-k-vzn-04-2012 PDF - dokument 254.45 kB B

vzn-19-2020-dotacie-na-skoly-na-rok-2021 PDF - dokument 287.43 kB B

vzn_01_2016 zmena a doplnenie VZN - 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta PDF - dokument 42.00 kB B

vzn_01_2017 zmena a doplnenie VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno PDF - dokument 242.39 kB B

vzn_02_2017 zmena a doplnenie VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno PDF - dokument 251.71 kB B

vzn_02_2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno PDF - dokument 297.85 kB B

vzn_02_2019 Trhový poriadok príležitostných trhov zip 6.63 MB B

vzn_03_2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov PDF - dokument 84.65 kB B

vzn_03_2016_o_parkovani_a_vykone_taxi zip 302.40 kB B

vzn_03_2023_o_jpnd PDF - dokument 265.92 kB B

vzn_04_2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta číslo VZN - 04/2012 PDF - dokument 102.32 kB B

vzn_05_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno PDF - dokument 383.65 kB B

vzn_05_2017 zmena a doplnenie VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov PDF - dokument 247.59 kB B

vzn_05_2018 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne PDF - dokument 269.48 kB B

vzn_06_2018 zmeny a doplnky VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení VZN-02/2017 PDF - dokument 253.85 kB B

vzn_07_2018_umiestnovanie_volebnych_plagatov PDF - dokument 253.63 kB B

vzn_07_2019_-o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov PDF - dokument 424.56 kB B

vzn_08_2007 zip 32.11 kB B

vzn_08_20171 PDF - dokument 248.99 kB B

vzn_09_2018-o-poskytovani-socialnych-sluzieb1 PDF - dokument 377.38 kB B

vzn_10_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 2/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov PDF - dokument 239.69 kB B

vzn_11_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno PDF - dokument 239.85 kB B

vzn_11_21018_o-dani_za_uzivanie_vp_zverejnenie1 PDF - dokument 468.69 kB B

vzn_12_ 2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno PDF - dokument 44.25 kB B

vzn_12_2018_o-prispevku_pre_mlade_talenty PDF - dokument 284.60 kB B

vzn_12_2019_o_vyske_prispevku_na_ciastocnc_uhradu_nakladov_v_skolach PDF - dokument 414.65 kB B

vzn_13_2017 zip 982.63 kB B

vzn_13_2018_uhrada-nakladov-v-skolach-a-skiolskych-zariadeniach PDF - dokument 267.93 kB B

vzn_14_20151 PDF - dokument 55.93 kB B

vzn_14_2015_priloha_c_11 PDF - dokument 22.40 kB B

vzn_14_2019-o-poskytovani-dotacii1 PDF - dokument 508.68 kB B

vzn_15_2019-o-vyske-prispevku-nakladov-na-skolach PDF - dokument 421.99 kB B

vzn_17_2019-komunalny-odpad1 PDF - dokument 180.64 kB B

vzn_20_2019-dan-z-nehnutelnosti-dan-za-psa1 PDF - dokument 193.20 kB B