Dnes je 24.01.2018, meniny má Timotej.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

VZN archív

Súbory na stiahnutie

2002_75_vzn-o-chove-psov PDF - dokument 180.05 kB

1991_18_vzn_o-obecnej_policii PDF - dokument 4.21 MB

1993_06_vzn-o-cene-pitnej-vody-v-podkorenovej PDF - dokument 140.32 kB

1994_09_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-mv PDF - dokument 214.35 kB

1998_02_vzn-o-podmienkach-chovu-zvierat PDF - dokument 80.36 kB

1998_04_vzn-trhovy-poriadok- PDF - dokument 311.17 kB

1998_04_vzn-trhovy-poriadok_zmeny-a-doplnky-c.-1 PDF - dokument 108.50 kB

1998_06_vzn-o-pohrebiskach PDF - dokument 88.69 kB

1999_50_vzn-o-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia PDF - dokument 58.85 kB

2000_54_vzn-dopravny-system PDF - dokument 80.04 kB

2000_55_vzn-o-verejnom-poriadku PDF - dokument 139.62 kB

2001_25_vzn-o-prevode-bytov-a-nebytovych-priestorov PDF - dokument 209.84 kB

2001_58_vzn-o-reklamnej-cinnosti PDF - dokument 81.57 kB

2001_61_vzn-o-prevadzkovej-dobe PDF - dokument 186.21 kB

2001_62_vzn-o-nakladani-s-tko PDF - dokument 121.00 kB

2002_66_vzn-poziarny-poriadok PDF - dokument 330.23 kB

2004_vzn-o-parkovani PDF - dokument 214.36 kB

2003_76_vzn-o-uhradach-za-sluzby-mesta PDF - dokument 90.60 kB

2003_78_vzn-o-sadovnickej-cinnosti PDF - dokument 205.85 kB

2003_86_vzn-o-kontrole-vykonavanej-samospravoou PDF - dokument 214.80 kB

2003_87_vzn-o-staznostiach PDF - dokument 327.20 kB

2003_92_vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe PDF - dokument 205.14 kB

2003_92_vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe_doplnok-c.1 PDF - dokument 139.60 kB

2003_93_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 189.02 kB

2004_94_vzn-o-nakladani-s-pitnou-vodou PDF - dokument 158.04 kB

2004_97_vzn-o-deratizacii PDF - dokument 172.72 kB

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.-3 PDF - dokument 129.45 kB

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch PDF - dokument 160.76 kB

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.-1 PDF - dokument 133.24 kB

2004_98_vzn-o-skolskych-obvodoch_doplnok-c.2 PDF - dokument 126.75 kB

2004_100_vzn-zasady-hospodarenia PDF - dokument 311.67 kB

2004_100_vzn-zasady-hospodarenia_dodatok-c.1 PDF - dokument 117.31 kB

2004_102_vzn-o-vybavovani-peticii PDF - dokument 160.68 kB

2004_103_vzn-o-daniach PDF - dokument 454.03 kB

2004_104_vzn-o-nakladani-s-tko PDF - dokument 243.28 kB

2004_104_vzn-o-nakladani-s-tko_doplnok-1 PDF - dokument 130.18 kB

2004_105_vzn-o-poskytovani-dotacii zip 29.82 kB

2004_vzn-o-parkovani PDF - dokument 214.36 kB

2005_01_vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom PDF - dokument 333.36 kB

2005_04_vzn-poziarny-poriadok-mesta PDF - dokument 362.14 kB

2005_05_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-omv PDF - dokument 275.65 kB

2005_06_vzn-o-podmienkach-podnikania PDF - dokument 191.87 kB

2005_07_vzn-o-podmienkach-drzania-psov PDF - dokument 249.80 kB

2005_07_vzn-o-podmienkach-chovania-psov PDF - dokument 291.40 kB

2005_08_vzn-o-pouzivani-pyrotechniky PDF - dokument 188.06 kB

2005_08_vzn_pyrotechnika PDF - dokument 190.92 kB

2005_11_vzn-o-dani-za-tko-a-dso PDF - dokument 423.24 kB

2005_12_vzn-o-nakladani-s-majetkom-mesta PDF - dokument 179.06 kB

2006_01_vzn-o-parkovani-a-odtahovani-mv PDF - dokument 324.37 kB

2006_02_vzn-o-predvolebnej-kampani_volba-do-nrsr PDF - dokument 173.02 kB

2006_04_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska PDF - dokument 435.17 kB

2007_02_vzn-o-urceni-skolskych-obvodov PDF - dokument 266.36 kB

2007_03_vzn-o-postupe-pri-vybavovani-staznosti zip 75.42 kB

2008_16_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 309.29 kB

2007_04_vzn-o-poskytovani-sluzieb-v-zss PDF - dokument 349.41 kB

2007_05_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 291.92 kB

2007_06_vzn-o-poplatku-za-tko PDF - dokument 296.55 kB

2007_07_vzn-o-dani-za-psa PDF - dokument 392.13 kB

2007_07_vzn-o-dani-za-psa_doplnok-1 PDF - dokument 245.01 kB

2007_09_vzn-o-stati-parkovani... PDF - dokument 417.78 kB

2008_01_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 320.77 kB

2008_02_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 351.96 kB

2008_04_vzn-o-regulacii-skodcov PDF - dokument 313.65 kB

2008_05_vzn-o-nakladani-s-tko zip 160.56 kB

2008_06_vzn-trhovy-poriadok PDF - dokument 331.99 kB

2008_08_vzn-o-nakladani-s-vodou_doplnok PDF - dokument 277.40 kB

2008_09_vzn-o-zapise-na-povinnu-skolsku-dochadzku PDF - dokument 289.02 kB

2008_10_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska_doplnok-c.-1 PDF - dokument 260.97 kB

2008_11_vzn-o-reklame PDF - dokument 389.81 kB

2008_12_vzn-o-odtahovani-motorovych-vozidiel PDF - dokument 421.04 kB

2008_13_vzn-trhovy-poriadok-trhoviska-na-csa- PDF - dokument 283.63 kB

2008_14_vzn-o-dani-za-psa-za-uzivanie-priestranstva PDF - dokument 349.83 kB

2008_15_vzn--komunalny-odpad PDF - dokument 346.04 kB

2010_09_vzn-o-podmienkach-prevadzkovania-malych-zdrojov-znecistovania_doplnok-c.-1 PDF - dokument 264.36 kB

2008_16_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 309.29 kB

2008_17_vzn-opatrovatelska-sluzba PDF - dokument 252.28 kB

2009_02-vzn-o-predvolebnej-kampani PDF - dokument 271.48 kB

2009_03_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb PDF - dokument 324.54 kB

2009_04_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 288.29 kB

2009_06_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 267.26 kB

2009_08_vzn-o-miestnom-poplatku-za-tko PDF - dokument 328.58 kB

2009_09_vzn-o-dani-z-nehnutelnosti PDF - dokument 309.43 kB

2009_10_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb_doplnok-c.-1 PDF - dokument 268.32 kB

2009_11_vzn_dotacie-skoly PDF - dokument 298.42 kB

2009_12_vzn-prispevky-pre-skoly_doplnok PDF - dokument 254.58 kB

2009_13_vzn-o-odtahovani-motorovych-vozidiel_doplnok-c.-1 PDF - dokument 263.66 kB

2010_01_vzn-o-hospodareni-s-bytmi PDF - dokument 330.85 kB

2010_02_vzn-o-podmienkach-prevadzkovania-malych-zdrojov-znecistovania PDF - dokument 389.00 kB

2010_05_vzn-o-volebnej-kampani PDF - dokument 280.69 kB

2010_06_vzn-cintorinsky-poriadok_ddoplnok-c.-2 zip 65.75 kB

2010_07_vzn_dotacie_na_skoly_na_2011 PDF - dokument 298.07 kB

2010_08_vzn-o-podmienkach-poskytovania-socialnych-sluzieb_doplnok-c.-2 PDF - dokument 255.25 kB

2012_14_vzn-o-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-a--dani-za-ubytovanie PDF - dokument 301.49 kB

2011_01_vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-skoly_doplnok-1 PDF - dokument 269.78 kB

2011_02_vzn-o-vyske-mesacneho-prispevku-na-uhradu-nakladov-v-skolach_doplnok-2 PDF - dokument 254.30 kB

2011_03_vzn_o_urceni_dotacie_skol_a_skolskych-_zariadeni_doplnok_2 PDF - dokument 271.84 kB

2011_4__vzn_dodatokc_3_k_vzn_106_2004 PDF - dokument 238.86 kB

2011_06_vzn-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky PDF - dokument 291.53 kB

2011_06_vzn-o-vybavovani_peticii_zrusene-bez-nahrady PDF - dokument 263.77 kB

2011_07_vzn-o-skolskych-prispevkoch PDF - dokument 291.49 kB