Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

 

 

 

VZN rok 2018

 1/2018     Účinnosť od: 6.3.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna.

 

 2/2018     Účinnosť od: 1.5.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

 

 3/2018     Účinnosť od: 20.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno