Dnes je 23.04.2018, meniny má Vojtech.

 

 

 

VZN rok 2013

Zoznam platných VZN

 1/2013     Účinnosť od: 1.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno, číslo VZN - 1/2013

 

 2/2013     Účinnosť od: 19.3.2013
Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č. 2/2005 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy

 

 6/2013     Účinnosť od: 18.7.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o verejnom poriadku na území mesta Brezna, číslo VZN - 06/2013

 

 8/2013     Účinnosť od: 2.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, číslo VZN - 08/2013