Dnes je 16.10.2018, meniny má Vladimíra.   

 

 

 

VZN rok 2012

Zoznam platných VZN

 4/2012     Účinnosť od: 15.6.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta číslo VZN - 04/2012

 

 5/2012     Účinnosť od: 1.7.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb číslo VZN - 05/2012

 

 9/2012     Účinnosť od: 15.6.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zásadách činností: stavebných úprav a činností v urbanistických okrskoch, umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení, umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Brezna pre výkon dokumentácie UPN mesta Brezno číslo VZN - 09/2012

 

 11/2012     Účinnosť od: 3.10.2012
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 16/2012     Účinnosť od: 1.1.2013
Všeobence záväzné nariadenie číslo VZN - 16/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN 05/2012 v znení VZN 11/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb