Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKTUÁLNE OZNAMY

POLÍCIA OZNAMUJE

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že dňom
 
29. novembra 2016
 
je ustanovený základný rozsah stránkových dní a stránkových hodín na okresno ...viac...


 

Ponuka pracovného miesta ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno

ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno prijme od 1.1.2017 kvalifikovaného učiteľa
 ANGLICKÉHO JAZYKA
 (vhodná aprobácia anglický jazyk/slovenský jazyk) na plný úväzok.
Zastupovanie počas materske ...viac...


 

Predvianočné stretnutie - páračky na Luciu

logo mesta

Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame do Denného centra „Prameň“  Rázusová ul.č.2, Brezno  na predvianočné stretnutie spojené s páračkami dňa 13.12.2016 (utorok ) o 12.00h. Zároveň otvoríme aj pre ...viac...


 

Oznam-zrušenie mobilného odberu krvi

logo SCK

Pracovisko NTS SR Banská Bystrica a Slovenský Červený kríž - Miestny spolok Brezno oznamujú,  že mobilný odber krvi dňa 7.12.2016 sa RUŠÍ !  Za pochopenie ďakujeme.
viac...


 

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019


 

Mesto zverejňuje na pripomienkové konanie návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka...

Erb mesta Brezna

Vážení spoluobčania,
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme na pripomienkové konanie návrh Všeobecne záväzné ...viac...


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia

obrazok

Vážení občania,
Mesto Brezno v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhásilo dňa 21. novembra 2016 v úradnej tabuli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa me ...viac...


 

Mesto zverejňuje na pripomienkové konanie návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie.

Erb mesta Brezna

Vážení spoluobčania,
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme na pripomienkové konanie návrh Všeobecne záväzné ...viac...


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia

i_2000514.jpg

Vážení občania,
Mesto Brezno v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhásilo dňa 16. novembra 2016 v úradnej tabuli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa me ...viac...


 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Mesto Brezno oznamuje prerokúvanie upraveného návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán mesta Brezno, Zmeny a doplnky č. XII.
viac...


 

Klub slovenských spotrebiteľov -konzultačné pracovisko

logo mesta

Vážení spoluobčania,
opäť dávame do pozornosti, že mesto Brezno v spolupráci s Klubom slovenských spotrebiteľov vo Zvolene  otvárilo dňa v Brezne konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí majú ...viac...


 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie v zmysle Štatútu mesta Brezna za kalendárny rok 2016

 
Vážené dámy a Vážení páni,
posledný januárový týždeň r. 2017 bude v Brezne patriť tak, ako po iné roky, spomienkam na padlých hrdinov v II. sv. vojne. Pri príležitosti osláv oslobo ...viac...


 

PRIDAJTE SA AJ VY – PÝTAJME, KUPUJME A OBJEDNÁVAJME SI DOMÁCE

letak

S dôverou si pýtajme slovenské! Tak znie slogan Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska v roku 2016, ktorý v uskutoční od 10. do 16. októbra.
Uplynulé roky sa aj vďaka Združeniu miest a ...viac...


 

Zdravý životný štýl - cyklus prednášok

logo kluby zdravia

Vážení spoluobčania, Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na 4. ročník cyklu prednášok o zdravom životnom štýle. Viac informácii najdete v priloženom letáku.
viac...


 

Upozornenie pre účastníkov cestnej premávky

orpzbb.jpg

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 

920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
(usm ...viac...


 

Vykurovacia sezóna a čistenie komínov

obrazok
 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledov ...viac...


 

Poradňa pre rodinu s deťmi v Brezne

logo navrat

Občianske združenie "Návrat" v spolupráci s mestom Brezno poskytuje poradenstvo rodinám pri výchovných ťažkostiach detí, v adopcii, pestúnstve, či náhradnej osobnej starostlivosti. Bližšie informácie ...viac...


 

Oznam

logo UNSS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s mestom Brezno poskytuje pravidelné poradenstvo občanom mesta Brezno aj regiónu v Dennom centre „Prameň“, Rázusova 2, Brezno každú stredu v čase ...viac...


 

Predaj pozemkov mesta Brezno

brezno

Za účelom prilákať do Brezna nových obyvateľov, ale tiež čo najviac skvalitniť život tým súčasným mesto vytvára podmienky pre moderné bývanie, prípadne rozbehnutie alebo zefektívnenie rôznej podnikate ...viac...


 

OZNÁMENIE TERMÍNOV PLÁNOVANÝCH JARMOKOV V BREZNE

brezno

 
Termíny prijímania prihlášok v zmysle platného trhového poriadku:
 
na Letný jarmok do 12.05.2016
na Ondrejský jarmok do 31.10.2016.
 
Prihlášky doručené po ...viac...


 

Oznam - Náhradný prístup do záhradkárskej osady Čachovo

obrazok

Mesto Brezno ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorš ...viac...


 

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Brezno

logo CPP


Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si Vás upozorniť na služby Centra právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Nám. gen.M.R,Štefánika 2, Brezno. Všetky podrobnosti nájdete v 
prílohe ...viac...


 

Výjazdové odbery krvi

SCK.jpg

  Vážení spoluobčania, v prípade, že máte záujem darovať krv, Slovenský Červený kríž ponúka rozpis výjazdových odberov na rok 2016. Podrobné informácie nájdete v prílohe.
viac...


 


TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka