Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKTUÁLNE OZNAMY

Generačné stretnutie

logo mesta

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na stretnutie všetkých generácii do Denného centra "Prameň" dňa 7.10.2016 o 10.00 h. Bližšie informácie nájdete v prílohe na stiahnutie. 
Tešíme sa na Vás
...viac...


 

Pomôžme si navzájom

logo mesta

Vážení spoluobčania, mesto Brezno -Zariadenie núdzového bývania "Náruč" opakovane pripravuje burzu oblečenia. Ak máte doma veci ktoré nenosíte, darujte nám ich. Všetky podrobnosti nájdete v priloženom ...viac...


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledov ...viac...


 

Za zdravšie Brezno

logo mesta

Vážení spoluobčania, 
mesto Brezno v spolupráci s NsP Brezno n.o.pripravuje v jesenných mesiacoch pre svojich obyvateľov zdravotnícku kampaň zameranú na zlepšenie vedomostí v oblasti prevencie ...viac...


 

OZNAM - Prerušene distribúcie elektriny AKTUALIZOVANÉ 27.9.16

obrazok

v termíne od: 07.09.2016 07:00:00 do: 07.09.2016 17:30:00
v časti Rohozná 
 
v termíne od: 28.09.2016 08:00:00 do: 28.09.2016 16:30:00
v časti Podkoreňová a Košíkovo 
...viac...


 

Seminár - Aby deti rozchodili Váš rozchod

logo návrat

Vážení spoluobčania, občianske združenie "Návrat" v spolupráci s mestom Brezno organizuje seminár pre rodičov na tému : Aby deti "rozchodili" Váš rozchod dňa 4.10.2016 o 16.00 h. v Dennom centre "Pram ...viac...


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia

i_2000514.jpg

Vážení občania,
Mesto Brezno v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhásilo dňa 21. septembra 2016 v úradnej tabuli Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovan ...viac...


 

Rovno v tráve

logo mesta

Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na krst knihy Michala Várošíka a Marcela Páleša "Rovno v tráve", ktorý sa uskutoční dňa 29.09.2016 o 17.00 h. v Synagóge v Brezne. Výťažok z predaja knihy bud ...viac...


 

Výstava kompenzačných pomôcok

logo SZTP

Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene a mesto Zvolen Vás pozývajú na výstavu: "Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry" , ktorá s ...viac...


 

Oznam - obmedzenie liniek MHD na ul. Mládežnícka

Mesto Brezno ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme dočasne obmedzuje zastavovanie liniek MHD na ul. Mládežnícka od 12 . 09. 2016 až do odvolania. Spoje budú premávať len ulicami Rázusova,  Cesta ...viac...


 

Oznam - Denné centrum Prameň

logo mesta

Vážení spoluobčania, oznamuje Vám, že Denné centrum "Prameň" bude mať počas mesiaca september z prevádzkových dôvodov upravené otváracie hodiny nasledovne:
Pondelok: 09.00-16.00
Utorok: ...viac...


 

Klub slovenských spotrebiteľov -konzultačné pracovisko

logo mesta

Vážení spoluobčania,
Mesto Brezno v spolupráci s Klubom slovenských spotrebiteľov vo Zvolene  otvára dňa 05. 09. 2016 v Brezne konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí majú zlé skúsenosti so ...viac...


 

Poradňa pre rodinu s deťmi v Brezne

logo navrat

Občianske združenie "Návrat" v spolupráci s mestom Brezno poskytuje poradenstvo rodinám pri výchovných ťažkostiach detí, v adopcii, pestúnstve, či náhradnej osobnej starostlivosti. Bližšie informácie ...viac...


 

Oznam

logo UNSS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s mestom Brezno poskytuje pravidelné poradenstvo občanom mesta Brezno aj regiónu v Dennom centre „Prameň“, Rázusova 2, Brezno každú stredu v čase ...viac...


 

Ponuka pracovného miesta - Základná umelecká škola

Základná umelecká škola Brezno, Krčulova 21, 977 01, príjme do pracovného pomeru, korepetítora tanečného odboru na dobu neurčitú s nástupom od 5.9.2016. Podmienky prijatia: minimálne vyššie odborné vz ...viac...


 

Predaj pozemkov mesta Brezno

brezno

Za účelom prilákať do Brezna nových obyvateľov, ale tiež čo najviac skvalitniť život tým súčasným mesto vytvára podmienky pre moderné bývanie, prípadne rozbehnutie alebo zefektívnenie rôznej podnikate ...viac...


 

Výzva pre občanov

Brezno

Mesto apeluje na svojich občanov, aby v prípade zistenia vývozu alebo zámeru uloženia stavebného odpadu inde ako na skládku, túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na príslušný odbor Okresného úradu v  ...viac...


 

OZNAM ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

brezno


MESTO BREZNO – STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Dňa 16.12.2015 na základe sp ...viac...


 

OZNÁMENIE TERMÍNOV PLÁNOVANÝCH JARMOKOV V BREZNE

brezno

 
Termíny prijímania prihlášok v zmysle platného trhového poriadku:
 
na Letný jarmok do 12.05.2016
na Ondrejský jarmok do 31.10.2016.
 
Prihlášky doručené po ...viac...


 

Oznam - Náhradný prístup do záhradkárskej osady Čachovo

obrazok

Mesto Brezno ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorš ...viac...


 

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Brezno

logo CPP


Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si Vás upozorniť na služby Centra právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Nám. gen.M.R,Štefánika 2, Brezno. Všetky podrobnosti nájdete v 
prílohe ...viac...


 

Výjazdové odbery krvi

SCK.jpg

  Vážení spoluobčania, v prípade, že máte záujem darovať krv, Slovenský Červený kríž ponúka rozpis výjazdových odberov na rok 2016. Podrobné informácie nájdete v prílohe.
viac...


 


TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka