Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKTUÁLNE OZNAMY

Mesto Brezno vyhlasuje

Coa_Slovakia_Town_Brezno.png

 

Mesto Brezno vyhlasuje
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta ...viac...


 

Oznam pre darcov krvi - parkovanie v areáli NsP Brezno n.o.

logo SCK

 Slovenský Červený kríž miestny spolok Brezno oznamuje darcom krvi, že v deň odberu si darca krvi pri príjazde autom prevezme príjazdový lístok, po odbere si dá príjazdový lístok na evidencii potvrdiť ...viac...


 

XIII. ročník - Horehronské slávnosti zborového spevu s medzinárodnou účasťou – Brezno 2017 v dňoch 28. 9. - 1. 10. 2017

Mesto Brezno, Obvodný úrad  Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna – OZ, Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne, Technické služby mesta Brezna.
 
pripravujú
XIII. ročník  - Horehron ...viac...


 

Oznam

logo mesta

Vážení spoluobčania,
sociálny taxík spoločnosti Slovenský Červený kríž v čase od 20.2 do 24.2.2017 z technických príčin nepremáva! Ďakujeme za pochopenie.
viac...


 

Oznam - ODBOR KULTÚRY A ŠPORTU

ODBOR KULTÚRY A ŠPORTU je PRESŤAHOVANÝ na
Rázusova 16, Brezno
(Technické služby mesta Brezno)
 
Kontakt:
Ivana Bániková – 0911 982 270, ivana.banikova@brezno.sk
...viac...


 

PONÁHĽAJTE SA DOMOV RADŠEJ POMALY

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 
 
sa opätovne obracia na občanov s upozornením
 
 
„ponáhľajte sa domov radšej pomaly“
 < ...viac...


 

Tankomat - výzva na odvolanie

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno
 
V Ý Z V A
 
      Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, ako príslušný stavebn ...viac...


 

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

OBEC   VALASKÁ
Špeciálny stavebný úrad
Nám. 1. mája 460/8,  976 46 Valaská
 zákl. č. spisu: 132/2017                                                                               ...viac...


 

Online tlmočník

obrazok


Komunikácia s nepočujúcimi občanmi už viac nemusí byť náročná a stresujúca. Na Slovensku existuje bezplatná služba Online tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení náležitostí n ...viac...


 

Zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - Tankomat

 
   R O Z H O D N U T I E
 
 
      Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia.

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno
 
Oznámenie o začatí  konania o zmene územného rozhodnutia.
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA ...viac...


 

OZNAM - potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom verejným vodovodom v meste Brezno

Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno oznamuje občanom , že  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťov ...viac...


 

Rozpis mobilných odberov krvi a zmena adresy mobilného odberu

logo SCK

V prílohe ponúkame rozpis mobilných odberov krvi na rok 2017 a zároveň oznamujeme, že dochádza k zmene miesta odberu krvi. Nová adresa:  Nemocnica s poliklinikou BREZNO, n.o.,         Banisko č.1, POL ...viac...


 

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia

obrazok

Vážení občania,
Mesto Brezno v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhásilo dňa 21. novembra 2016 v úradnej tabuli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa me ...viac...


 

Mesto zverejňuje na pripomienkové konanie návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie.

Erb mesta Brezna

Vážení spoluobčania,
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme na pripomienkové konanie návrh Všeobecne záväzné ...viac...


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia

i_2000514.jpg

Vážení občania,
Mesto Brezno v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhásilo dňa 16. novembra 2016 v úradnej tabuli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa me ...viac...


 

Klub slovenských spotrebiteľov -konzultačné pracovisko

logo mesta

Vážení spoluobčania,
opäť dávame do pozornosti, že mesto Brezno v spolupráci s Klubom slovenských spotrebiteľov vo Zvolene  otvárilo dňa v Brezne konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí majú ...viac...


 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie v zmysle Štatútu mesta Brezna za kalendárny rok 2016

 
Vážené dámy a Vážení páni,
posledný januárový týždeň r. 2017 bude v Brezne patriť tak, ako po iné roky, spomienkam na padlých hrdinov v II. sv. vojne. Pri príležitosti osláv oslobo ...viac...


 

PRIDAJTE SA AJ VY – PÝTAJME, KUPUJME A OBJEDNÁVAJME SI DOMÁCE

letak

S dôverou si pýtajme slovenské! Tak znie slogan Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska v roku 2016, ktorý v uskutoční od 10. do 16. októbra.
Uplynulé roky sa aj vďaka Združeniu miest a ...viac...


 

Zdravý životný štýl - cyklus prednášok

logo kluby zdravia

Vážení spoluobčania, Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na 4. ročník cyklu prednášok o zdravom životnom štýle. Viac informácii najdete v priloženom letáku.
viac...


 

Upozornenie pre účastníkov cestnej premávky

orpzbb.jpg

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 

920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
(usm ...viac...


 

Vykurovacia sezóna a čistenie komínov

obrazok
 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledov ...viac...


 

Predaj pozemkov mesta Brezno

brezno

Za účelom prilákať do Brezna nových obyvateľov, ale tiež čo najviac skvalitniť život tým súčasným mesto vytvára podmienky pre moderné bývanie, prípadne rozbehnutie alebo zefektívnenie rôznej podnikate ...viac...


 

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Brezno

logo CPP


Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si Vás upozorniť na služby Centra právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Nám. gen.M.R,Štefánika 2, Brezno. Všetky podrobnosti nájdete v 
prílohe ...viac...


 


TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka