Dnes je 24.01.2018, meniny má Timotej.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

VZN rok 2016

Zoznam platných VZN

 1/2016     Účinnosť od: 7.4.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta

 2/2016     Účinnosť od: 1.9.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 3/2016     Účinnosť od: 13.5.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta

 4/2016     Účinnosť od: 5.7.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN – 13/2015

 5/2016     Účinnosť od: 1.7.2016
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

 6/2016     Účinnosť od: 5.10.2016
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 7/2016     Účinnosť od: 1.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-07/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 8/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 9/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno

 10/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
Súbory na stiahnutie

vzn_01_2016 PDF - dokument 42.00 kB

vzn_02_2016 PDF - dokument 67.18 kB

vzn_03_2016 zip 302.40 kB

vzn_04_2016 PDF - dokument 240.40 kB

vzn_05_2016 PDF - dokument 383.65 kB

vzn_06_2016 zip 1.49 MB

vzn_07_2016 PDF - dokument 237.92 kB

vzn_08_2016 PDF - dokument 342.00 kB

vzn_09_2016 zip 643.35 kB

vzn_10_2016 PDF - dokument 387.35 kB