Dnes je 23.04.2018, meniny má Vojtech.

 

 

 

VZN rok 2011

Zoznam platných VZN

 5/2011     Účinnosť od: 22.9.2011
Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Brezna


 10/2011     Účinnosť od: 1.1.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN - 10/2011 Trhový poriadok Trhoviska na ul. ČSA v Brezne


 11/2011     Účinnosť od: 1.1.2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. VZN - 11/2011 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území mesta Brezno