Dnes je 20.10.2017, meniny má Vendelín.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

2017

Zoznam platných VZN

 1/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 2/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

 3/2017     Účinnosť od: 13.7.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 5/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

 6/2017     Účinnosť od: 1.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2017 PDF - dokument 242.39 kB

vzn_02_2017 PDF - dokument 251.71 kB

vzn_03_2017 PDF - dokument 237.97 kB

vzn_05_2017 PDF - dokument 247.59 kB

vzn_06_2017 PDF - dokument 249.35 kB