Dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

2017

 1/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno


 2/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

 

 3/2017     Účinnosť od: 13.7.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2017 PDF - dokument 242.39 kB

vzn_02_2017 PDF - dokument 251.71 kB

vzn_03_2017 PDF - dokument 237.97 kB